Cara Integrasi Produk Dari MOKA POS ke Storelogy

  1. Pastikan akun MOKA anda telah tersambung ke Storelogy. Apabila belum tersambung anda dapat melakukan login Storelogy melalui MOKA dengan cara KLIK DI SINI
  2. Kemudian pilih menu “Aplikasi” pada menu Storelogy. Lalu klik “MOKA POS”.
    Screen Shot 2020-08-21 at 14.04.08
  3. Kemudian pastikan semua tanda centang aktif dan pilih store mana yang ingin anda sambungkan ke Storelogy, lalu klik “Sync”.Screen Shot 2020-08-21 at 14.07.29